• تندیس سرباز در دفینه یابی
    نشانه های گنج

    تندیس سرباز در دفینه یابی

    تندیس سرباز در دفینه یابی تندیس سرباز در دفینه یابی   در این مقاله برای شما مفهوم علامت و نشانه  سر سرباز و تندیس سرباز در دفینه یابی را قرار دادیم . تندیس سرباز در دفینه یابی سر سرباز در دفینه در آثارشناسی دفینه یعنی نگهبان ، یعنی هر جایی که سردیس سرباز یا تندیس کامل سرباز دیده شده چه با کلاه و نیزه و چه بدون نیزه و فقط سردیس باید به دنبال یک ورودی باشیم . ورودی ای که آن سرباز از آن مراقبت میکند و معمولا پشت سرباز قرار میگیرد یعنی برخلاف نگاه سرباز. نوع پوشش سرباز نشان از دوره های  تاریخی مختلف دارد و بیانگر تاریخ…