• تفسیر نماد ستاره داوود در گنج یابی
    نشانه های گنج

    تفسیر نماد ستاره داوود در گنج یابی

    تفسیر نماد ستاره داوود در گنج یابی تفسیر نماد ستاره داوود در گنج یابی   اولین استفاده از ستاره پنج پر به پنج هزار سال پیش در بین‌ النهرین در نزد سومریان بر می‌گردد. ستاره سومریان آن را به عنوان شکل تصویر (Pictogram) کلمه UB به معنی گوشه به کار می ‌بردند . در تصور سومریان ، ستاره پنج پر در شماره ۳۰۶ بود ، پنج گوشه پنج پر به معنی جوپیتر ، عطارد ، مریخ♂ ، ساترن ، و زهره♀ است به معنی ملکه بهشت (Ishtar) . ستاره چهار گوش به معنای خطر بوده ، و ستاره ۶ گوش معنای تله ی بزرگ را می دهد ، از طرفی…