• فلزیاب ها

    ردیاب BR 50 Target Max

    ردیاب BR 50 Target Max ردیاب BR 50 Target Max بی آر 50 تارگت مکس فلزیاب BR 50 Target Max بی آر 50 تارگت مکس یک فناوری نوین به شمار می رود . این فلزیاب قدرت زیادی در ردیابی فلزات مختلف دارد . درواقع دستگاه تارگت مکس یک نسخه و ورژن پیشرفته تر و قدرتمند تر از دستگاه BR 20 بی آر 20 پرو به شمار می رود . این طلایاب قوی ، قدرت زیادی در تشخیص اهداف فلزی با ارزش دارد و کار با آن نیاز به آموزش کامل و تسلط کافی دارد . دستگاه تارگت مکس تا حد زیادی قادر به حذف ذرات اضافی است . از دیگر…