• فلزیاب ها

    ردیاب Mega 3G مگا تری جی

    ردیاب Mega 3G مگا تری جی ردیاب Mega 3G مگا تری جی مگا تری جی یک ردیاب آنتنی است که با استفاده از آنتن های موجود در خود ، امواج الکترومغناطیسی را با فرکانس بالا به زیر زمین ارسال می کند. با برخورد این امواج با این فلزیاب ها به کمک میدان مغناطیسی ، فعالیت می کنند . مشابه یک قطب نما یون هایی که از سطح زمین خارج می شوند یک میدان مغناطیسی ضعیف در سر آنتن این فلزیاب ها ایجاد می کنند. ودر این صورت یک میدان مغناطیسی در حال گردش ادامه پیدا می کند .   اگر شئ فلزی در سطح یا زیر زمین وجود داشته باشد…