• فلزیاب ها

    ردیاب Gold Radar گولد رادار

    ردیاب Gold Radar گولد رادار   ردیاب Gold Radar گولد رادار دستگاه ردیاب Gold Radar گولد رادار هوشمند با تکنیک های مدرن عملیاتی و ردیابی برای کشف و جستجوی طلای مدفون در زیر زمین، نوآوری علمی جدید و پیشرفته در جهان دستگاههای تشخیص یونی و راداری که درزمینه کشف طلا تخصص دارند. فلزیاب و ردیاب یونی گولد رادار میتواند طلای یونیزه شده را از فاصله دور ردیابی نماید. این ردیاب فرکانسی میتواند یون های منفی ساطح شده از طلا را با تولید یونهای مثبت ردیابی نماید فلزیاب Gold Radar گولد رادار برای ردیابی طلای مدفون در خاک است که حداقل 35 سال از ماندگاری و یونیزه شدن آن سپری شده باشد.…