• گنج درون حوض سنگی قدیمی
    نشانه های گنج

    گنج درون حوض سنگی قدیمی

    گنج درون حوض سنگی قدیمی گنج درون حوض سنگی قدیمی   در این مقاله برای شما گنج درون حوض سنگی قدیمی را توضیح میدهیم . کاوش‌هاى باستان‌شناسى، نمونه‌هاى بسیارى از وجود حوض و کاربردی‌های متنوع آن در معماری ایرانی را نشان می‌دهد؛ برای مثال حضور حوض در خانه‌هاى یافت شده در  تپه یحیى در کرمان، متعلق به هزاره پنجم پیش از میلاد، در این شمار است . این نمونه ها شکوه باغ های ایرانی از گذشته تا امروز را نشان می دهد . حوض‌ در معماری ایرانی، کاربری‌های متنوعی  همچون پادیاب در مهرابه‌ها، مخزن آب آشامیدنی و یا شستشو، جایگاه غسل و وضو، نگهدارى و تقسیم آب در باغ‌ها برای…