• فلزیاب ها

    ردیاب BR 20 pro بی آر 20 پرو

    ردیاب BR 20 pro بی آر 20 پرو ردیاب BR 20 pro بی آر 20 پرو دستگاه ردیاب BR 20 pro بی آر 20 پرو کوچک طلا و گنج ها را از فواصل دور از طریق سیستم شناسایی Long range جدید توسعه یافته در شرکت BR Systems بی آر سیستم تشخیص می دهد . همچنین به خوبی می تواند در فواصل زیاد و اعماق بالا کار کند .   قدرت دستگاه ردیاب بی آر بیست در هنگام گنج یابی بسیار زیاد است  در نتیجه به اپراتور این امکان را می دهد که در مکان ها و محیط های مختلف مانند جنگل ، بیابان و کوهستان اشاره نمود . توضیحات ردیاب…