• کشف بقایای اسب نایاب قرن 18
    نشانه های گنج

    کشف بقایای اسب نایاب قرن 18

    کشف بقایای اسب نایاب قرن 18 کشف بقایای اسب نایاب قرن 18   باستان‌شناسان حین حفاری در یک منطقه تاریخی در آمریکا موفق به کشف بقایای اسبی عجیب شدند. باستان‌شناسانی که در حال حفاری منطقه تاریخی «سنت آگوستین» آمریکا بودند، باقی‌مانده جسد اسبی با نژادی نادر پیدا کردند  که در قرن هجدهم در این منطقه دفن شده است. به گفته یکی از این پژوهشگران این پروژه، تاکنون این تنها اسبی است که در این خاک دفن شده است. به نظر می‌رسد این اسب کوچک در سواره‌نظام سواری می‌داده است. به گزارش آرکیالوژی، اندازه این حیوان نشان می‌دهد این  اسب از نژادی نادر به نام «Marsh Tacky» است. امروزه برخی از اسب‌های…