•  نکات مهم کاوش در تپه ها
    آثار و علائم

     نکات مهم کاوش در تپه ها

     نکات مهم کاوش در تپه ها  نکات مهم کاوش در تپه ها   : وقتی تجربه کاوش در تپه ها داشته باشید ورودی تپه ها همانند تصویر بالا وقتی از قسمت ورودی صحیح استارت زده باشید در متراژ یک الی دو متر چیدمان سنگ ها را مشاهده میکنید. مانند دیوار چین و یا سقف سازه را مشاهده میکنید. نکات مهم کاوش در تپه ها کاوشگرانی که در تپه ها حتی در پنج الی شش متری حتی یک سنگ هم مشاهده می کنند ولی ادامه میدهند که کاری اشتباه و بی فایده هست. دقت داشته باشید همه تپه ها دفینه ندارند تپه ها متفاوت هستند از نظر کاربردی تپه های نگهبانی…