• سنگ راهنما گرجستان(شگفتی های جهان)
    نشانه های گنج

    سنگ راهنما گرجستان(شگفتی های جهان)

    سنگ راهنما گرجستان(شگفتی های جهان) سنگ راهنما گرجستان(شگفتی های جهان)   این سنگ راهنما گرجستان که با نام «استون هنج آمریکایی» نیز شناخته می شود، یک ستون یادبود ایستاده در شهرستان البرت در گرجستان است که در سال ۱۹۷۹ میلادی ساخته شده است. نوشته های روی این سنگ به ۸ زبان دنیا، انگلیسی، اسپانیایی، سواحیلی، هندی، عبری، عربی، چینی و روسی نوشتهه شده است. همه آنها ۱۰ فرمان جدید عصر روشنفکری در قرن ۱۸۸ میلادی را یادآوری می کنند. اما در کنار آنها، نشانه های موجودات فضایی هم به چشم می خورد. سنگ راهنما گرجستان حتی اگر این مجسمه نوشته‌ی رمزدار هم نداشت، ، هدف و منشا شکل گیری این…