• اهمیت آب در پیدا کردن دفینه
    فلزیاب ها

    اهمیت آب در پیدا کردن دفینه

    اهمیت آب در پیدا کردن دفینه   اهمیت آب در پیدا کردن دفینه   : آب ماده ای بدون مزه و بدون بو است که برای تمام شکل های حیات لازم است .آب برای زندگی انسانها از اهمیت بالایی برخوردار است . به همین خصوص جایی که آب هست زندگی و جایی که زندگی هست فرهنگ و مدنیت هم خواهد بود . فرهنگ ها ومدنیت هایی که با بودن آب تشکیل می شوند از خود آثارهایی بجا خواهند گذاشت . همین آثارهای بجا مانده  به ما درباره چگونگی زندگی انسانها در آن دوران اطلاعات خواهد داد مصالحی که برای ساخت یک بنا استفاده می شود حدود ۲ – ۳ برابر مصالح…