• نماد رخ انسان در گنج یابی
    نشانه های گنج

    نماد رخ انسان در گنج یابی

    نماد رخ انسان در گنج یابی نماد رخ انسان در گنج یابی   رخ انسان از دیرباز از نماد رخ در آیین میترایی در معابد، نیایشگاه ها،مقبره ها ،دخمه ها و دفینه ها استفاده گردیده است. اگر نماد به صورت کوچک بر روی سنگ کنده کاری شده، بود اطلاع از یک مقبره یا ورودی کاخ میدهد که در زیر خاک  مخفی شده. شما باید به دنبال هواکش ها و ورودی های ان مقبره بگردید توجه داشته باشید، که این پروژه یک پروژه عظیم است . شما باید از افرادی که در این کار تجربه زیادی دارند کمک بگیرید، تا بتوانید این دفینه را رمزگشایی کنید . وجه داشته باشید این…